Kampanjer på Facebook

Publisert: 31. august 2012 — Skrevet av: admin

Sosiale medier - HELLI - Visuell kommunikasjon

Vi vet at 3 millioner nordmenn er registrerte brukere av Facebook. Her er altså et stort potensiale for å nå ut til mange mennesker, og budskap sprer seg raskt. Kampanjer her kan gi gode resultater.

Facebookkampanjen ”Nei til flytting av Sjusjøen sentrum” hadde som mål å få lokale politikere til å sette saken på agendaen. Her uttrykkes engasjement og politisk påvirkning gjennom sosiale medier, og i løpet av første uka hadde kampanjen nådd ut til over 20.000 lesere. Med tall og statistikk fra kampanjen har også pressen engasjert seg i saken og det er oppnådd svært god presseomtale.

Etter 1,5 måned anser vi kampanjen for avsluttet, og resultatet ble over 500 likes og dermed mer enn 107.000 personer som indirekte får tilgang til informasjon om sida. Statistikken gir også konkret oversikt over demografi. Blant de som liker kampanjen er det 51% kvinner, med hovedtyngden i aldersgruppen 35-44 år, og 47% menn, med hovedtyngden i aldersgruppen 45-54 år. Flest likes kom fra områdene Oslo, Lillehammer, Ringsaker og Brøttum. Størst oppslutning kom de første ukene. Nyhetens verdi og stort engasjement spiller nok inn her. Mot slutten har antall treff gått ned, noe som er naturlig; for å holde aktiviteten oppe, må man publisere saker aktivt på sida.