Myter og fakta om papiret

Publisert: 30. august 2012 — Skrevet av: admin
 • Myte 1: Papirindustrien feller trær til ren papirproduksjon
 • 50 % kommer fra gjenvunnet papir.
 • 50 % er ferskt trevirke.
 • 13 % fra kapp, spon, tretopper mm som er overflødig.
 • 25 % kommer fra nødvendig tynning av skog.
 • Myte 2: Skog raseres som følge av papirproduksjon
 • Det totale skogsområdet i Europa er nå 30 % større enn i 1950.
 • Skogen i Europa vokser stadig.
 • Den årlige veksten nå er tilsvarende 1,5 millioner fotballbaner.
 • Myte 3: Fremstilling av papir bidrar i stor grad til en negativ klimautvikling
 • Karbon er ”fast” i papirprodukter, og papir slipper derfor ikke ut skadelige gasser –ingen CO2.
 • Trær/skog sørger for reduksjon av CO2 i atmosfæren gjennom naturens kretsløp.
 • Papirindustrien ansees totalt sett som en veldig liten bidragsyter til negative klimaendringene – bekreftet i FN-rapport.
 • Myte 4: Papirindustrien benytter mye fossilt brensel til fremstilling av papir
 • 54 % av brenselet som benyttes i europeisk papirindustri er grønn biomasse ( brensel fremstilt av grønne plantevekster).
 • Dette er den høyeste andelen i alle industrisektorer i Europa.
 • Utslippet fra biobrensel er CO2-nøytralt.
 • Myte 5: En stor del av en husholdnings totale CO2forbruk skyldes papirbasert kommunikasjon
 • Papirbasert kommunikasjon står for 0,1% av husholdningenes totale CO2 utslipp.
 • Det betyr i praksis at det årlige CO2 utslippet som følge av papirbasert kommunikasjon tilsvarer:
 • En biltur på 7 mil, 5 cheeseburgere, 9 liter melk og 6 minutter med fly
 • Myte 6: Det er kun en liten andel av papiret fra DM som resirkuleres
 • 67 % av alt papiret brukt til kommunikasjon i Europa resirkuleres.
 • Papirindustrien jobber systematisk for gjenvinning av papir av miljøhensyn.
 • Til bruk i produksjonen av nytt papir.
 • Myte 7: Andre produkter gjenvinnes i større grad enn papir
 • Papir representerer 2/3 av alt som gjenvinnes.
 • Dette innebærer at papirgjenvinning er større enn gjenvinning av glass, plastikk og metall til sammen.
 • Myte 8: Det meste som kommer i postkassen kastes som vanlig søppel
 • Det meste av papiret blir sortert til gjenvinning (67 %) og forsvinner derfor ikke i den vanlige søpla.
 • Halvparten av råmaterialet papirindustrien benytter til produksjon av papir er gjenvunnet papir.