Trygt på trykk

Publisert: 27. september 2012 — Skrevet av: admin

Mange liker fremdeles å ha et håndfast medium, og studier viser at trykksaker aktiverer leserne og leder forbrukere til kjøp. Trykte medier ses også på som mindre påtrengende og mer troverdige av forbrukere, og det viser seg også å være det mediet med best effekt når det gjelder å få forbrukeren til å huske reklamebudskapet lenge. Likevel er det viktig å følge utviklingen og få full nytte av annonseplassen. Trykte medier er fortsatt en viktig del av pakken, men noe av magien ligger i å kombinere de ulike annonseringsflatene.