Uttrykket

Publisert: 11. oktober 2012 — Skrevet av: admin

Det er viktig at nyhetsbrevets uttrykk samsvarer med bedriftens visuelle profil. Slik styrker du mottakers inntrykk av bedriften, og fremstår profesjonell og trygg. Det er også taktisk smart å sende ut nyhetsbrevene med jevne mellomrom. Sett gjerne en dato, slik at mottakers forventninger innfris. Husk at det er lov å ha en mer personlig tone i et nyhetsbrev enn i annen annonsering; det havner jo i mottakers interaktive postkasse.