Variasjon

Publisert: 11. oktober 2012 — Skrevet av: admin

Du har faste mottakere av nyhetsbrevet og disse trenger variasjon for å opprettholde interessen. Ved å gjenta bilder og innhold fra gang til gang, vil færre og færre klikke seg inn og lese det. Gi mottakeren nye innspill slik at de stadig vil være nysgjerrig på det du kan tilby. Det må jo heller ikke bare være tekst og bilder i brevet; hva med å legge ved en film? Ikke alle e-postklienter støtter filminnhold i meldingene, men ikke la deg begrense av dette. Ta skjermbilde av videoen din med playknapp på, og link til sida filmen ligger på (f.eks. You Tube). Åpne også for direkte mulighet til deling i sosiale medier.