Bærekraftig design - HELLI - Visuell kommunikasjon

Fakta om papir

En bølge av miljøbevissthet har rullet over den vestlige verdenen siste årene. Det har rett og slett blitt trendy å tenke på miljø, og det gjenspeiles i mange bransjer. Vi ser det i motebransjen, på bilproduksjon, interiør og mat m.m. Så hva med den grafiske bransjen? Er det slik at papir forurenser mer en digitale løsninger? Her gir vi deg miljømyter og fakta om papir.

Myter og fakta om papiret

 • Myte 1: Papirindustrien feller trær til ren papirproduksjon
 • 50 % kommer fra gjenvunnet papir.
 • 50 % er ferskt trevirke.
 • 13 % fra kapp, spon, tretopper mm som er overflødig.
 • 25 % kommer fra nødvendig tynning av skog.
 • Myte 2: Skog raseres som følge av papirproduksjon
 • Det totale skogsområdet i Europa er nå 30 % større enn i 1950.
 • Skogen i Europa vokser stadig.
 • Den årlige veksten nå er tilsvarende 1,5 millioner fotballbaner.
 • Myte 3: Fremstilling av papir bidrar i stor grad til en negativ klimautvikling
 • Karbon er ”fast” i papirprodukter, og papir slipper derfor ikke ut skadelige gasser –ingen CO2.
 • Trær/skog sørger for reduksjon av CO2 i atmosfæren gjennom naturens kretsløp.
 • Papirindustrien ansees totalt sett som en veldig liten bidragsyter til negative klimaendringene – bekreftet i FN-rapport.
 • Myte 4: Papirindustrien benytter mye fossilt brensel til fremstilling av papir
 • 54 % av brenselet som benyttes i europeisk papirindustri er grønn biomasse ( brensel fremstilt av grønne plantevekster).
 • Dette er den høyeste andelen i alle industrisektorer i Europa.
 • Utslippet fra biobrensel er CO2-nøytralt.
 • Myte 5: En stor del av en husholdnings totale CO2forbruk skyldes papirbasert kommunikasjon
 • Papirbasert kommunikasjon står for 0,1% av husholdningenes totale CO2 utslipp.
 • Det betyr i praksis at det årlige CO2 utslippet som følge av papirbasert kommunikasjon tilsvarer:
 • En biltur på 7 mil, 5 cheeseburgere, 9 liter melk og 6 minutter med fly
 • Myte 6: Det er kun en liten andel av papiret fra DM som resirkuleres
 • 67 % av alt papiret brukt til kommunikasjon i Europa resirkuleres.
 • Papirindustrien jobber systematisk for gjenvinning av papir av miljøhensyn.
 • Til bruk i produksjonen av nytt papir.
 • Myte 7: Andre produkter gjenvinnes i større grad enn papir
 • Papir representerer 2/3 av alt som gjenvinnes.
 • Dette innebærer at papirgjenvinning er større enn gjenvinning av glass, plastikk og metall til sammen.
 • Myte 8: Det meste som kommer i postkassen kastes som vanlig søppel
 • Det meste av papiret blir sortert til gjenvinning (67 %) og forsvinner derfor ikke i den vanlige søpla.
 • Halvparten av råmaterialet papirindustrien benytter til produksjon av papir er gjenvunnet papir.