Nyhetsbrev - HELLI - Visuell Kommunikasjon

Nyhetsbrev

Når du har en nettside på plass, er nyhetsbrev per e-post en rimelig form for markedsføring. Likevel er det viktig å være bevisst sitt innhold og publikum. Her kommer noen ideer for å lykkes.

Emnefeltet i nyhetsbrev

Emnefeltet i nyhetsbrev er det første  som møter brukeren, og det er her du skal lokke mottakeren til å åpne brevet og lese. Emnefeltet skal sammenfatte brevets innhold på en enkel måte og samtidig friste til videre lesing. Akkurat som i en nyhetssak, må du få frem det viktigste først. En generell regel er å ikke overgå 50 tegn, inkludert mellomrom, da det kan føre til at de henger seg opp i spamfiltre på veien, i følge Apsis. Det er også smart å teste ulike titler i emnefeltet mot deler av mottakergruppa til nyhetsbrevet, og se hvilken stil som gir best respons.

Uttrykket

Det er viktig at nyhetsbrevets uttrykk samsvarer med bedriftens visuelle profil. Slik styrker du mottakers inntrykk av bedriften, og fremstår profesjonell og trygg. Det er også taktisk smart å sende ut nyhetsbrevene med jevne mellomrom. Sett gjerne en dato, slik at mottakers forventninger innfris. Husk at det er lov å ha en mer personlig tone i et nyhetsbrev enn i annen annonsering; det havner jo i mottakers interaktive postkasse.

Variasjon

Du har faste mottakere av nyhetsbrevet og disse trenger variasjon for å opprettholde interessen. Ved å gjenta bilder og innhold fra gang til gang, vil færre og færre klikke seg inn og lese det. Gi mottakeren nye innspill slik at de stadig vil være nysgjerrig på det du kan tilby. Det må jo heller ikke bare være tekst og bilder i brevet; hva med å legge ved en film? Ikke alle e-postklienter støtter filminnhold i meldingene, men ikke la deg begrense av dette. Ta skjermbilde av videoen din med playknapp på, og link til sida filmen ligger på (f.eks. You Tube). Åpne også for direkte mulighet til deling i sosiale medier.

Kvalitetssikre nyhetsbrevet

Sjekk nyhetsbrevet opp mot ulike e-postklienter, da disse har ulike muligheter og begrensninger. Slik kan du kvalitetssikre nyhetsbrevet ditt. I etterkant av utsendt brev, mottar du en rapport som viser hvem og hvor mange som har åpnet e-posten, klikket på linkene osv. Dette er nyttig informasjon til videre markedsføring, da dette gir deg mulighet for å segmentere og gi leserne mer målrettede/personlige brev. Utnytt det!


Kilde : Apsis.no