Sosiale medier - HELLI - Visuell kommunikasjon

Sosiale medier

Betydningen av sosiale medier forandrer både brukermønstre og forventninger til informasjon, og spiller på denne måten en stor rolle i valg av strategi for din bedrift. Det å benytte seg av sosiale medier bidrar til nettverksbygging og langsiktig merkevarebygging, samtidig som man får en ny kanal å formidle informasjon og kunnskap gjennom.

Kampanjer på Facebook

Sosiale medier - HELLI - Visuell kommunikasjon

Vi vet at 3 millioner nordmenn er registrerte brukere av Facebook. Her er altså et stort potensiale for å nå ut til mange mennesker, og budskap sprer seg raskt. Kampanjer her kan gi gode resultater.

Facebookkampanjen ”Nei til flytting av Sjusjøen sentrum” hadde som mål å få lokale politikere til å sette saken på agendaen. Her uttrykkes engasjement og politisk påvirkning gjennom sosiale medier, og i løpet av første uka hadde kampanjen nådd ut til over 20.000 lesere. Med tall og statistikk fra kampanjen har også pressen engasjert seg i saken og det er oppnådd svært god presseomtale.

Etter 1,5 måned anser vi kampanjen for avsluttet, og resultatet ble over 500 likes og dermed mer enn 107.000 personer som indirekte får tilgang til informasjon om sida. Statistikken gir også konkret oversikt over demografi. Blant de som liker kampanjen er det 51% kvinner, med hovedtyngden i aldersgruppen 35-44 år, og 47% menn, med hovedtyngden i aldersgruppen 45-54 år. Flest likes kom fra områdene Oslo, Lillehammer, Ringsaker og Brøttum. Størst oppslutning kom de første ukene. Nyhetens verdi og stort engasjement spiller nok inn her. Mot slutten har antall treff gått ned, noe som er naturlig; for å holde aktiviteten oppe, må man publisere saker aktivt på sida.

Sosial commerce

Dollar Shave Club - HELLI - Visuell kommunikasjon

Sosial commerce er en undergruppe av elektronisk handel som tar i bruk sosiale nettverk i sammenheng med e-handel. Dollar shave club er et firma som selger barberhøvler fra sine nettsider, og et veldig godt eksempel på potensialet til social commerce. Det er vanskelig å konkurrere i et marked der Gillette og andre store merker som opererer med enorme markedsbudsjetter.

Dollar Shave Club har da altså valgt å promotere sine produkter på YouTube. Promotering av blitt sett 5,832,066 ganger. Promotering scorer høyt på ROI med tanke at det er gratis å legge ut filmer på YouTube!