Tjenestedesign - HELLI - Visuell Kommunikasjon

Tjenestedesign

Tjenestedesign og kontaktpunkter er ord som i de senere har kommet på banen. Tjenestedesign handler om merkevarebygging i alle ledd. Det er alt fra hvordan regningen ser ut, til digitale verktøy, trykksaker, annonser til mennesker og kundebehandlingen. Alt dette samles igjen under et felles uttrykk; touchpoints, eller kontaktpunkter på norsk.

Tjenestedesign – merkevarebygging i alle ledd

Kundens interaksjon kan starte på en nettside, via sosiale medier, gjennom en stillingsannonse eller via en trykket annonse. Alle kontaktpunkter skal ha som mål å skape en god opplevelse, og starten på en ny opplevelse er etter vår mening allerede når kunden står med din faktura i hånden. Regningen skal skape en god opplevelse. Hvilke signaler får kunden?


Film fra Norsk Designråd i anledning Designdagen 2012

For å lykkes med dette er vi rett og slett avhengig av å knytte en sammenheng opp mot forretningsmodellen.

Det vil være klokt å ha tenkt igjennom dette, men ikke glem at det til slutt er menneskene i møte med kunden som uansett er den viktigste innsatsfaktoren. Tall fra undersøkelser gjort av London Business School viser at 2/3 av avsluttede kundeforhold skjer pga kundebehandlingen.

Den menneskelige faktoren er totalt overlegent et hvert design. Design er kun et lite, men viktig virkemiddel sett i en større helhet.

Spennende; ta kontakt med oss. Her er mer på lager!

La oss ta en titt på disse mulighetene